Duurzame open dag

Dit weekend laten Van Beers Agro en melkveebedrijf Van de Pas in Vessem zien hoe loonwerk, akkerbouw en veehouderij werken aan duurzaamheid. Met op zaterdag een speciaal vakprogramma met info over nieuwe ontwikkelingen in de mais en aardappelteelt.

 

De open dag is niet alleen een initiatief van beide bedrijven, ook de projecten Brabant Bewust en Schoon Water voor Brabant laten hier graag zien hoe ze bezig zijn om de landbouw in Brabant duurzamer te maken. Voor loonwerkers, akkerbouwers en veehouders is er op zaterdag 15 september de mogelijkheid om tijdens het bezoek een spuitlicentiepunt halen. Daarvoor is het wel noodzakelijk om uiterlijk 12.30 uur aanwezig te zijn.

Voor vakbezoekers zijn er in de middag excursies langs verschillende demo’s. Dit zijn:

  • grasland en hoe u bodemverdichting kunt voorkomen.
  • de Phytobac voor verwerking van waswater. De bouw van een Phytobac is relatief eenvoudig en hoeft niet duur te zijn.
  • wasplaats voor machines en hoe u het risico op knolcyperus kunt beperken
  • rasverschillen in de aardappelteelt en het effect van bekalking (i.s.m. Lamb Weston)
  • rasverschillen en verschillende zaaitechnieken in de maisteelt en effect van verschillende bemestingsstrategieën

Bij iedere demo wordt uitleg gegeven door een deskundige teeltadviseur en er is ruim tijd om uw vragen te stellen.

Publieksdag

De tweede dag, zondag 16 september is vooral bedoeld voor burgers en buitenlui om hen te laten zien hoe de bedrijven iedere dag met zorg en aandacht werken aan de voedselproductie. Iedereen kan dan rondkijken in de stallen, uitleg krijgen bij de gewassen en bij de landbouwvoertuigen zien hoe er wordt geprobeerd om de veiligheid op de openbare weg te verbeteren.

Op beide dagen zijn ook ondernemers en werknemers uit de cumelasector van harte welkom om een kijkje te nemen op deze bedrijven. Bij Van Beers Agro is ook te zien hoe deze loonwerker/akkerbouwer via de projecten Brabant Bewust en Schoon Water voor Brabant werkt aan een schoner Brabant.

Wilt u de open dagen bezoeken, toets dan in ir. van Meelweg 9 of 6 te Vessem.

Veel plezier