Dual Gold en Gardo Gold verdwijnen op zandgrond

Komend jaar zal de toelating van Dual Gold en Gardo Gold (de werkzames stof s-metolachoor) op zandgrond en in grondwaterbeschermingsgebieden vervallen. Toelatingshouder Syngenta heeft hiertoe besloten om gebruik van deze werkzame stof in belangrijke teelten zoals uien en bieten op kleigrond in de benen te houden. Op zandgrond is de kans op uitspoeling te groot.

 

De intrekking is een gevolg van het milieuprofiel van het middel bij de herbeoordeling. Door de kans op schade door uitspoeling zou de toelating komen te vervallen als het middel op alle grondsoorten toegestaan bleef. Omdat Syngenta het middel voor de landbouw graag toegelaten wil behouden, is besloten om in overleg met het CTGB de toelatingsaanvraag op zangronden en in grondwaterbeschermingsgebieden in te trekken.

Daarmee verdwijnt niet alleen de Dual Gold, maar ook de Gardo Gold, de mix van Dual met terbuthylazine. Na het wegvallen van de Akris is volgend jaar alleen nog de Calaris beschikbaar voor bedrijven die de terbuthylazine in de mix willen hebben. Terbutylazine is  belangrijk omdat het bijdraagt aan een brede en snelle onrkuidbestrijding en vanwege de werking op onder andere ooievaarsbek.Dat is de reden dat veel loonspuiters een middel in de mix hebben met deze actieve stof.