Drie adviezen voor werkbare saldering

Is het straks nog mogelijk om een Natuurvergunning te krijgen? Cumela Nederland maakt zich daar grote zorgen over, omdat in de Provinciale beleidsregels nu salderingsregels staan die voor alle sectoren grote gevolgen gaan hebben. Om dit te voorkomen komt de brancheorganisatie met drie adviezen: verhoog de drempelwaarde, verschuif de referentiedatum naar 2017 en legaliseer bestaande situaties met lage N-emissie zonder Natuurvergunning/PAS-melding. 

"Tijdrovend en nauwelijks uitvoerbaar", zo noemen Nico Willemsen, beleidsmedewerker Grondverzet en Cultuurtechniek bij Cumela Nederland en Teun Jansen, specialist stikstof bij Cumela, de salderingsregels zoals ze nu in de Provinciale beleidsregels vermeld staan. "Vergunning van nieuwe situaties met de huidige salderingsregels en zelfs legalisering van bestaande situaties wordt een langdurig proces." De beide mannen stellen dat dit niet alleen de cumelasector gaat raken, maar alle sectoren. 

Twee problemen
Jansen en Willemsen stelden daarom twee voorbeelden op die deze week naar Kamerleden en Statenleden verzonden zijn. Zie artikel van de week. In de voorbeelden wordt precies duidelijk wat de gevolgen van de beleidsregels zijn. "Eigenlijk zijn er twee problemen", aldus Willemsen. "Eén: de stikstofemissie uit het verleden is onbekend en niet aantoonbaar omdat autoriteiten dit lange tijd niet gevraagd hebben. Twee: activiteiten waarvoor volgens het bevoegd gezag een melding volstond, blijken nu vergunning plichtig."

Om de zaken weer recht te trekken zijn er daarom drie adviezen richting de politiek verzonden. "Wij stellen een hogere drempelwaarde voor. Dan kunnen bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten met kleine emissies weer snel worden toegestaan. Ook vragen we om de referentiedatum te verschuiven naar 2017. Dit omdat door technologische ontwikkelingen de stikstofemissie afgenomen is en bij een recentere datum ook betrouwbaarder gekwantificeerd kan worden. Ten slotte geven we het advies om bestaande situaties met lage stikstof-emissies zonder Natuurvergunning of PAS-melding te legaliseren. Dit vragen we mede omdat ondernemingen met bedrijfsactiviteiten met beperkte milieu-impact destijds te goedertrouw hun melding aan het bevoegd gezag gedaan hebben zonder dat deze de ondernemer wees op deze verplichting." Willemsen geeft aan dat door de adviezen over te nemen er veel langdurige, slepende procedures voorkomen kunnen worden.