Drente geeft subsidie voor vermindering erfemissie

Om erfemissies te verminderen en zelfs te voorkomen kunnen loonwerkers en akkerbouwers een beroep doen op de subsidie die is opengesteld onder het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Drentse Veenkoloniën. Binnen de regeling is ruimte voor 60 deelnemers. Het is voor de deelnemers niet verplicht om investeringen te doen, maar gebeurt dat wel dan kan tot maximaal 40 procent, bij een maximaal bedrag van 14.000 euro per onderneming, van de bovenwettelijke investering vergoed worden. 

Het project SESW Drentse veenkoloniën is ontstaan uit een samenwerking tussen AND, LTO Noord, Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Drenthe. en streeft er naar de erfemissies nog verder te verminderen. Hierin worden ook de loonwerkers meegenomen. Hoewel er de laatste jaren al grote slagen gemaakt zijn worden bij metingen aan het oppervlaktewater nog met enige regelmaat gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Erfafspoelingen is daar een van de oorzaken van. 

Subsidie op investering

Om daar nog een slag in te kunnen maken krijgen degene die meedoen aan het project groepsgewijs advies en begeleiding bij het bepalen van de juiste maatregelen en investeringen om erfemissie te voorkomen. Daarbij krijgen de vertegenwoordigers van het Waterschap en de RUD mee. Voorbeelden van maatregelen zijn een vloeistofdichte vloer aanleggen, het overkappen van de vul- en wasplaats of een zuiveringssysteem voor afvalwater. Van de bovenwettelijke investeringen kan maximaal 40 procent van het bedrag, tot maximaal 14.000 euro per onderneming, vergoed worden. 

In de eerste instantie zijn tien akkerbouwers hiermee aan de slag gegaan, maar nu krijgen ook de loonwerkers de kans om in te stappen. 

Extra handhaving

Niet alleen in Drenthe neemt het belang van het onderwerp erfemissie toe, maar ook de andere noordelijke waterschappen zetten hier meer op in en gaan er meer op handhaven. In 2023 willen ze 90 procent minder overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater ten opzichte van 2013 aantreffen. Lukt dat niet dan is er de dreiging dat er meer gewasbeschermingsmiddelen uit de handel genomen gaan worden.