Draagkrachttest Rockflow

Een draagkrachttest van Lapinus, onderdeel van de Rockwool Group, toont aan dat een dekking van 38 in plaats van 70 centimeter voor waterbergings- en infiltratiesystemen volstaat. Daarmee toont het bedrijf de haalbaarheid van een halvering van de inbouwdiepte van deze ondergrondse watermanagementsystemen aan.

Lapinus stelt voor om de minimale inbouwdiepte van waterbergings- en infiltratiesystemen te halveren van 70 naar 38 centimeter onder straatpeil. Een inbouwdiepte van 38 centimeter is technisch haalbaar, betrouwbaar en veilig, zo blijkt uit een onafhankelijke praktijktest die advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten uitvoerde.

Geen zetting

Kragten testte gedurende twaalf maanden de draagkracht van Rockflow, ingebouwd met een dekking van slechts 38 centimeter, onder een verharde weg. De belasting in die periode bedroeg 500 vrachtauto’s van tussen de tien en twintig ton per etmaal. Er was hierbij geen enkele sprake van zetting.

Niels Tholen, adviseur infratechniek van Kragten: “De test toont aan wat wij op basis van laboratoriumonderzoek al vermoedden, namelijk dat een zandlaag van 32 centimeter die doorgaans tussen het infiltratiesysteem en de wegfundering wordt aangelegd niet noodzakelijk is." Dit maakt het volgens Rob Driessen, business developer bij Lapinus, mogelijk om watermanagementsystemen toe te passen op plaatsen waar de ruimte nu te klein is, zoals bij een hoge grondwaterstand of ondiep liggende kabels en leidingen. “Denk aan het westen van Nederland en plaatsen langs de grote rivieren. 

Voor zover bekend is Rockflow het enige systeem met een bufferend vermogen van meer dan negentig procent dat op 38 centimeter onder straatpeil kan worden aangelegd. De meeste krattensystemen liggen op minimaal 70 centimeter.”