Doosan presenteert Concept X

Doosan Infracore presenteerde op 20 november het nieuwe Concept X op zijn proefterrein in Boryeong in Korea. Concept X is een besturingsoplossing voor apparatuur en machines op de bouwplaats. De technologie is ontworpen om de productiviteit en de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren en komt in 2025 beschikbaar voor commercieel gebruik.

Concept X is een besturingsoplossing die op meerdere manieren inzetbaar is. Denk bijvoorbeeld aan terreinonderzoek met 3D-dronescanning, het opstellen van operationele plannen op basis van topografische gegevens en de bediening van bouwmachines zoals graafmachines en wielladers zonder menselijke tussenkomst. Kortom, Concept X realiseert de bouwplaats van de toekomst door alle complexe en risicovolle bouwwerkzaamheden uitsluitend door apparatuur te laten uitvoeren. Hierdoor kan het personeel zich concentreren op geavanceerde analyse- en managementtaken. Het nieuwe concept varieert van landmeetkunde tot en met de besturing van bouwmachines, zoals graafmachines en wielladers. Hoewel zelfrijdende machines al eerder in de bouw werden geïntroduceerd, is Doosan Infracore's introductie van onbemande automatiseringstechnologieën als onderdeel van het hele bouwproces een wereldprimeur. Concept X omvat een breed scala aan geavanceerde industriële technologieën, zoals beeldherkenning, cognitieve besturingstechnologieën, technologie voor autonoom rijden, 5G-afstandsbediening, 3D-drone-analyses, technologieën voor het voorspellen van fouten en een nauwkeurige planning en toewijzing van de workload. De nieuwe technologieën die tijdens de demonstratie werden gepresenteerd, omvatten onder meer een technologie die is ontworpen om driedimensionele plattegronden van werkterreinen te maken met gegevens die door drones worden gescand. Dankzij deze technologie kan onbemand bouwmaterieel, zoals graafmachines en wielladers, het werk op elke locatie uitvoeren. Concept X is een technologie die eveneens de realtime-monitoring van de voortgang van het werk mogelijk maakt. Doosan Infracore vertelde dat de oplossing de productiviteit op de bouwplaats en de economische haalbaarheid van projecten aanzienlijk zal verbeteren, met name door de tijd en kosten die nodig zijn voor de exploitatie van bouwmachines te verminderen. De nieuwe technologieën leiden bovendien tot een aanzienlijke verbetering van de veiligheid voor de werknemers op de bouwplaats. Doosan Infracore is van plan om Concept X in 2025 op de markt te brengen, nadat de technologie volledig is uitontwikkeld, getest en goedgekeurd.