Den Ouden Groep neemt compostering De Hillen over

De gemeente Oosterhout heeft ervoor gekozen om de exploitatie van de eigen compostering De Hillen over te dragen aan een gespecialiseerde partij. Voor de exploitatie heeft een Europees openbaar aanbestedingstraject gelopen. Den Ouden Groenrecycling BV heeft de exploitatie gegund gekregen.

Den Ouden heeft een aantal plannen met de locatie. Zo zal de benodigde energie voor een groot deel uit groene energie gaan bestaan. In 2025 wil het bedrijf de locatie helemaal energieneutraal hebben. Den Ouden gaat bovendien de productieprocessen optimaliseren om een zo hoog mogelijk rendement te halen uit de groene afvalstromen. Composteerinrichting De Hillen heeft een oppervlakte van ongeveer 1,70 hectare. Met de exploitatie van de composteerinrichting geeft de gemeente Oosterhout invulling aan de doelstellingen die zijn gesteld in het kader van het lokale milieu- en grondstoffenbeleid. De compostering wordt nu niet volledig benut. Een gespecialiseerd bedrijf heeft meer kennis in huis, weet wat de markt vraagt en kan daar beter op inspelen. Bedrijven kunnen hun groenafval nu dus tegen betaling bij Den Ouden aanbieden. Voor particulieren verandert er niets.