CUMELA wil duidelijkheid over sleepvoet

Alternatieven voor de bemesting met de sleepvoet ontbreken nog steeds, terwijl over grofweg twee maanden het nieuwe uitrijdseizoen voor mest van start gaat. Het betekent dat op klei- en veengrond het uitrijden van mest vanaf februari onmogelijk is. CUMELA Nederland trekt daarom aan de bel. 

Op woensdag 12 december gaat de Tweede Kamer in gesprek over het mestbeleid. In vier uur tijd wordt dan ingegaan op de fosfaatrechten, de onregelmatigheden in het systeem van Identificatie en Registratie (I&R) en de andere onderwerpen die dan op tafel komen. Het is een laatste kans om het gebrek aan alternatieven voor de sleepvoet nog eens onder de aandacht te brengen voor het nieuwe seizoen begint. De enige optie die nu nog over is, volgens CUMELA Nederland, is het verbod nog een jaar uitstellen.   

Geen alternatief

De loonwerkers, naar schatting 300 sleepslangcombinaties, en veehouders staan met lege handen nu de fabrikant van de zogenaamde pulse-trackbemester bekend heeft gemaakt deze niet te gaan bouwen. Het was het enige alternatief, waar geen borging voor nodig was. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gebruikte deze machine als argument om het verbod op de sleepvoetbemester door te laten gaan.  

Het andere alternatief om toch te kunnen bemesten met de sleepvoetbemester is de mest verdunnen, maar dat mag alleen met voldoende borging. Een route die eveneens doodloopt, omdat het ministerie de prestatiekenmerken nog steeds niet bekend heeft gemaakt. Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van CUMELA Nederland, vraagt zich af waarom ze nog steeds niet gepubliceerd zijn. "Deze zouden al in juni in conceptregelgeving opgenomen worden."

Te weinig tijd

Zelfs als de kenmerken nu nog naar buiten komen is er een probleem zo benadrukt Verkerk. "Wij verwachten dat er minimaal 9 maanden nodig zijn om een typegoedkeuring te krijgen, de apparatuur te bouwen en te verkopen. Iets wat we baseren op de ervaring met de AGR/GPS-apparatuur voor het vervoer van vaste mest."

Onder meer de SGP geeft aan het onderwerp nog steeds in beeld te hebben. Hun standpunt daarin is niet gewijzigd. "We blijven ons verzetten tegen het verbod. Wij vinden dat dit op deze manier niet kan", aldus Hans Maljaars, van de SGP. Ook de VVD en CDA weten wat er speelt, maar doen nog geen mededelingen over wat er op het debat van 12 december gezegd gaat worden.