CUMELA Verzekeringen waarschuwt voor forse onderverzekering

CUMELA Verzekeringen waarschuwt voor het gevaar van onderverzekering bij brand. Marcel Elferink, teamleider verzekeringsadviseurs, zegt dat de bouwkosten fors gestegen zijn, waardoor de verzekerde bedragen van de brandverzekering niet meer kloppen met de werkelijkheid. "Het gevaar van onderverzekering ligt daardoor op de loer." 

  • bouwkosten.JPG

    De bouwkostenindex laat zien hoe sterk de kosten toegenomen zijn

"Gedurende de crisisjaren zijn de bouwkosten niet of nauwelijks gestegen", zegt Elferink. "Momenteel zien we echter forse stijging van de bouwkosten. Loonkosten en materiaalprijzen stijgen en door de marktwerking nemen kunnen aannemers hogere winstmarges rekenen." Een ontwikkeling die ook gevolgen heeft voor de verzekering. Zo stelt Elferink zich hardop de vraag of de verzekerde bedragen (opstal en inventaris) van de brandverzekering nog in overeenstemming zijn met de werkelijkheid?"

Elferink zette op een rij wat onderverzekering is. "Bij onderverzekering krijg je bij schade slechts een evenredig deel van de schade vergoed. Als er sprake is van onderverzekering in combinatie met de huidige forse stijging van de bouwkosten neemt het onderverzekeringspercentage ook fors toe." Het voorbeeld onderaan de pagina maakt dit nog duidelijker.   

Let op juiste verzekerde waarde?

"Een te lage verzekerde waarde kan dus resulteren in onderverzekering! Bij een te hoge verzekerde waarde betaalt u teveel premie." Om problemen te voorkomen is in ieder geval indexatie van de verzekerde bedragen aan te bevelen, aldus Elferink. "Bij voorkeur op basis van de bouwkostenindex, we komen ook indexatie op vaste percentages (bijvoorbeeld 3 procent) tegen."

Een veel voorkomend probleem, volgens Elferink, is dat de oorspronkelijke stichtingskosten (exclusief de ondergrond) als basis zijn gebruikt. Vervolgens is er een polis opgemaakt met een vaste indexatie (bijvoorbeeld 3 procent). "Cumulatief kan hier na verloop van jaren een groot risico op onderverzekering bij ontstaan."

Open polis

"Ook een open polis komen we nog veel tegen. Wij noemen iets een open polis wanneer u zelf (of met een tussenpersoon) het verzekerde bedrag bepaald heeft. Een veel gemaakte “fout” is dat de verzekerde waarde is gebaseerd op de aankoopwaarde (economische waarde)  in plaats van  de voor de brandverzekering noodzakelijke herbouwwaarde. De open polis biedt geen bescherming tegen onderverzekering."

Wat is de juiste verzekerde waarde?

De juiste verzekerde waarde is de actuele herbouwwaarde. Om bij schade niet voor verrassingen te komen staan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is de verzekeraar vragen naar een  garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar zal een deskundige een waardebepaling laten uitvoeren. Waarna een en ander op uw polis wordt aangetekend, inclusief een geldigheidstermijn van de garantie. "Een tweede mogelijkheid is een onafhankelijke deskundige een vaste verzekeringstaxatie conform artikel 7:960BW laten uitvoeren. Het uiteindelijke rapport, de deskundige geeft een geldigheidstermijn aan, dient u vervolgens in bij uw verzekeraar, waarna het onderdeel wordt van de polis."

Voorbeeld van onderverzekering?
* U heeft uw pand verzekerd voor 600.000 euro
* De herbouwwerkelijke waarde blijkt 800.000 euro (door bouwkostenstijging)
* Conform de verzekeringsvoorwaarde heeft u dus maar 75 procent van de werkelijke waarde verzekerd
* Het onderverzekeringspercentage is in dit voorbeeld 75 procent
* Door een brand is er schade ontstaan van 400.000 euro
* Er vindt een aftrek plaats in verband met de onderverzekering
* De uitkering zonder garantie tegen onderverzekering is 300.000 euro want dat is 75 procent van de 400.000 euro