CUMELA start mestscan

Komende week start CUMELA Nederland met de Mestscan. Dit is een interne audit waarbij de mestadministratie en de werkprocedure bij bedrijven worden gecontroleerd op fouten. Het is een eerste stap in de acties om fraude en overtredingen van de mestwetgeving te voorkomen.

 

  • Mestbon.jpg

    Bij de Mestscan wordt de hele administratie onder de loep genomen.

De plannen voor de Mestscan waren al in voorbereiding bij CUMELA Nederland maar zijn na de berichtgeving in NRC over de mestfraude versneld. Komende week starten bedrijfskundigen van CUMELA Advies met de pilot om te ontdekken of de opzet voldoet en past bij de praktijk. Daarna zal deze zo nodig worden aangepast en kunnen bedrijven hun administratie en werkwijze laten controleren. Met de Mestscan wil CUMELA Nederland de intermediairs de gelegenheid geven om hun zekerheid te krijgen over de juistheid van hun werkwijze. Bedrijven kunnen zo een eerste signaal geven dat ze op een eerlijke manier willen werken.

De versnelde invoering van de  Mestscan is een eerste actie die CUMELA Nederland uitvoert na het gesprek dat afgelopen maandag werd gevoerd met minister Schouten van Landbouw naar aanleiding van de berichtgeving over mestfraude. In dit gesprek kregen de aanwezige organisaties, waaronder LTO Nederland, TLN, POV, Rabobank en CUMELA Nederland binnen een maand te komen met een plan van aanpak om fraude uit te bannen.

Inmiddels wordt er door de aanwezige partijen hard gewerkt aan een plan waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. CUMELA Nederland stelt naast de mestscan nog een aantal maatregelen voor. Dit zijn:

·         Het opzetten van een communcatiestrategie en campagne voor gedragsverandering binnen de gehele veehouderijsector onder leiding/aansturing van een deskundig bureau.

·         Er komt een certificatiesysteem voor mestintermediairs. Dit moet meer zijn dan een papieren tijger, maar een systeem waarbij daadwerkelijk controle plaats vindt van de werkwijze.

·         CUMELA Nederland komt met een gedragscode voor (bestuurs)leden.

Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Mest van CUMELA Nederland beseft dat de publicaties over fraude de sector hard raken maar erkende in een gesprek met Boerenbusiness tv ook dat dit wellicht het duwtje was dat nodig is om de mestfraude aan te pakken. Hij hoopt dat het Plan van Aanpak dat nu wordt gemaakt voldoende maatregelen zal bevatten om de mestfraude te bestrijden en in de hele sector een cultuuromslag te weeg te brengen.

Via onderstaande link vindt u een interview van boerenbusines met Jaap Uenk over de ophef rond de mestfraude.

http://www.boerenbusiness.nl/video/bb-tv/video/10876558/de-mestsector-ha...