CUMELA sluit zich aan bij Toolbox Emissiebeperking

Naast Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland heeft ook CUMELA Nederland zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers en loonwerkers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om de emissie te verminderen.

Klaas Jilderda, voorzitter van de Toolbox Emissiebeperking, is blij met de deelname van CUMELA. “Alleen met inspanning van allen die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, zijn onze doelstellingen bereikbaar. De loonspuiters kunnen daarbij niet worden gemist. Deelname van CUMELA is een verdere stap vooruit”, aldus Jilderda. CUMELA vindt het belangrijk dat ook loonwerkers kritisch naar hun werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen blijven kijken. De brancheorganisatie is samen met de leden al langer bezig om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De aangesloten partijen hebben met ondersteuning van CLM informatiekaarten opgesteld met praktische maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Ook de emissie vanaf het erf wordt in beeld gebracht en aangepakt met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming. Daarnaast zijn op www.toolboxwater.nl emissiereductieplannen geplaatst. Deze plannen zijn door de toelatinghouders geschreven voor stoffen die vaak normoverschrijdend worden aangetroffen. Zij geven hierin aan op welke manier de industrie zelf de emissie van deze stoffen verder zal verminderen en ze vragen de gebruikers serieus werk te maken van de aanwijzingen daarvoor.