Cumela onderzoekt effect stikstofproblematiek

Op verschillende fronten raakt de stikstofproblematiek de cumelasector, maar hoe groot is de impact nu echt? Cumela roept daarom haar leden op om mee te doen aan een spoed-enquête om zo de problemen die er misschien al zijn of dreigen te komen in kaart te brengen. 

Begin oktober overheersen bij de bedrijven die te maken hebben met grondverzet de problemen rondom PFAS. Toch komen er ook steeds meer signalen bij Cumela binnen dat ook stikstof een steeds groter probleem begint te worden. Is het nog geen probleem dan worden er al wel zorgen geuit door degene actief in het agrarisch loonwerk, maar ook door de ondernemers in groen en grond. Het begint steeds duidelijker te worden dat het stilvallen van de verlening van vergunningen de hele sector gaat raken. In het agrarisch loonwerk zijn er ook de zorgen over de agrarische sector die hard geraakt wordt door de aanpak stikstof zoals die nu geschetst is. 

Problemen in beeld brengen
"Daarom roepen we de leden op onze enquête in te vullen, zodat we weten waar er problemen ontstaan en in beeld krijgen wat Cumela kan doen", zegt Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij Cumela. "Hoe meer leden de enquête invullen des te beter weten wij wat er speelt en dat helpt ons om de belangen te behartigen."

In de tweede week van oktober ging er ook al een brief de deur uit richting de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. "Wij hebben ze gevraagd om te voorkomen dat projecten waar geen stikstofuitstoot is vertraging oplopen, versneld herstelwerkzaamheden aan Natura 2000-gebieden uit te gaan voeren, versnelde vervanging van mobiele machines te ondersteunen, extern salderen niet te koppelen aan ammoniak- en dierrechten en snel te zorgen voor een werkbare drempelwaarde."   

De hele stikstofproblematiek vergt momenteel veel van de Cumela-organisatie. Wat er gebeurt en wat de standpunten zijn is te lezen in bijgaand artikel.

https://www.cumela.nl/stikstof-pas-grondverzet-en-cultuurtechniek-stikstof-pas-stikstof-pas-stikstof-pas/welk-effect-heeft