CO2-regels voor offroad worden goed in de gaten gehouden

Maatregelen die genomen worden voor zware voertuigen, worden vroeg of laat ook voorgesteld voor offroad voertuigen. Dit houdt de CECE, de Europese organisatie van fabrikanten van grondverzetmachines, nauwlettend in de gaten. "Wat misschien door een nieuwe opzet van de Europese Commissie straks anders georganiseerd gaat worden." Het is ook de reden waarom de sector met de strategie 2030 komt die hopelijk door de nieuwe Commissie overgenomen gaat worden.   

De strategie 2020 nadert in snel tempo zijn houdbaarheidsdatum, daarom wordt er hard gewerkt aan een vervolg. "De Europese bouwsector en de Europese economie krijgen te maken met grote uitdagingen", zegt Riccardo Viaggi, secretaris generaal van de CECE, "Samen met andere organisaties kijken we nu wat de successen waren uit de strategie 2020."

Regelgeving heeft steeds meer invloed

Vooral invloed uitoefenen en de belangen behartigen van de sector bij het tot stand komen van regelgeving wordt steeds belangrijker. "De wettelijke kaders voor bouwmaterieel zijn complex", legt Viaggia uit. "Zo heb je te maken met milieuregelgeving die in grote mate de productie en ontwerpen van ons materieel beïnvloeden. Regelgeving op het gebied van geluid en het terugdringen van de emissie zijn daar maar twee voorbeelden van." Als gevolg hiervan gaat een groot deel van de R&D-gelden richting het ontwikkelen van materieel wat aan de complexe en veeleisende Europese milieurichtlijnen voldoet, tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in innovatie. 

Ook wordt er goed opgelet wat de voorstellen zijn rondom de CO2-emissie van offroad voertuigen. "Wij zijn ons er van bewust dat de ontwikkelingen bij auto's en vrachtwagens vaak ook resulteren in voorstellen van maatregelen voor offroad voertuigen. De regels moeten het milieu beschermen, maar ook de industrie de kans geven om concurrerend te blijven. Beleidsmakers moeten ruimte over laten voor de industrie om aan vragen van klanten te kunnen voldoen en een innovatieve aanpak te ontwikkelen. 

De CECE weet hoe het nu gaat, maar er komt een nieuwe Europese Commissie aan die misschien de zaken weer anders gaat organiseren. Het is de reden waarom hard gewerkt wordt aan vervolg van de strategie uit 2014.   

Digitaal platform

De plannen zijn ambitieus zo blijkt uit de woorden van Viaggi. "Wij proberen het eerste digitale industriële platform voor de bouw te ontwikkelen. Een omgeving waar de data voor de bouw uitgewisseld kan worden. Van de sloop tot aan de bouw." Dit is een van de belangrijkste elementen voor de nieuwe strategie. "Wij werken nauw samen met DG Connect (Het onderdeel van de Europese Commissie wat zich met netwerken, content en technologie bezighoudt) om de digitale transformatie in de bouw in gang te zetten."

Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan de beeldvorming, want volgens de CECE heeft de sector sinds de economische crisis van 2008 een grote verandering ondergaan. "Er is een nieuw verhaal om te vertellen. Een verhaal dat jonge mensen en vrouwen kan aantrekken om in deze sector te gaan werken. Sommige van onze grotere leden zoals Volvo CE dragen daar al actief aan bij." Waarmee de sector wil onderstrepen dat de bouw ook voor de maatschappij heel belangrijk is.