Brede machines moeten toegang tot de weg behouden

Brede mobiele machines moeten welkom blijven op de weg. Daarvoor pleit de Brusselse koepelorganisatie CEETTAR. De organisatie noemt het een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van een uniforme regelgeving voor de toelating van mobiele machines tot de weg. Ook het gewicht van de machines vraagt om oplettendheid, maar daar gaat de organisatie niet verder op in.  

 

De Europese belangenbehartiger voor de Europese loonwerkers, bosbouwers en cultuurtechnische bedrijven (CEETTAR) staat positief tegenover het advies van fabrikanten om een harmonisatie plaats te laten vinden van de eisen die aan mobiele machines gesteld worden. Het voorbeeld daarvoor is de zogenaamde moeder der wetten ‘mother regulation’ voor trekkers. Tegelijkertijd zijn er twee onderwerpen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Dat zijn de massa en breedte van de machines.  
 
Visie van Ceettar? 
 
Vandaag de dag zijn er geen gemeenschappelijk Europese eisen voor het gebruik van de weg voor mobiele machines zoals combines, kneuzers, oogstmachines, laders enzovoort. De mobiele machines moeten voldoen aan de nationale wetgeving. 
 
Wanneer de gezamenlijke regelgeving over de typegoedkeuring op basis van massa, omvang, remprestaties, ruiten, spiegels etc. in nieuwe Europese regelgeving gevat wordt kan de productie van mobiele machines in de toekomst eenvoudiger worden. "Dit kan een voordeel zijn voor de producenten. Aan de andere kant leert de ervaring uit een zelfde regelgeving voor trekkers ons dat de prijs voor trekkers is toegenomen", zo laat de organisatie via een persbericht weten.  
 
"De voorstellen zijn goed en we zien niet veel problemen, maar we staan er wel op dat de keuzes over massa en omvang zorgvuldig afgewogen worden." De nationale wetgevingen over de eisen voor het betreden van de weg vertonen grote verschillen, met name als het gaat over de breedte. In diverse landen bestaat er geen regelgeving voor de breedte wanneer machines zich verplaatsen tussen de aannemer of loonwerker/de boer en zijn velden. Dit maakt het mogelijk om brede banden en dubbelelucht te gebruiken, wat goed is voor de bodemstructuur en helpt om de bodem te ontzien. Ook maakt dit het mogelijk om onder natte omstandigheden de oogst te redden. 
 
Beperking op breedte tevens beperking op efficiëntie
 
Het is niet efficiënt om de brede banden of dubbellucht eraf te halen wanneer een machines zich verplaatst tussen het veld en het bedrijf. Het is ook niet realistisch dat het materieel met een vrachtwagen of een trailer voor brede lading verplaatst gaat worden. Dat zou te duur worden en onmogelijk, met name tijdens de oogst.  
 
De Ceettar geeft het advies om massa en breedte op te nemen in de regelgeving voor de productie van de machines, maar als het gaat over de harmonisatie van de regelgeving voor toegang tot de weg moeten we nationale uitzonderingen kunnen garanderen. 
"Juist nu zo sterk de nadruk gelegd wordt op het behoud van de bodem is het ongewenst dat er een limitering komt op de breedte." 
 
Moeder der wetten
 
Vroeger werden de typegoedkeuringen/homologatie per land geregeld, waardoor uniformiteit en duidelijkheid ontbraken. Tevens bracht dit hogere kosten met zich mee, omdat fabrikanten telkens per land moesten werken. Voor dit probleem moet de Europese Verordening 167/2013, beter bekend als ‘mother regulation’, een oplossing bieden. Die is er al voor trekkers, maar komt er nu ook voor mobiele machines.