Branche reageert positief op nieuwe cursus: Veilig en zorgvuldig graven

Per jaar wordt er 27 miljoen schade veroorzaakt aan kabels en leidingen door  ‘gravers’. De gevolgschade is nog vele malen groter: deze loopt op tot 100 miljoen. De afgelopen periode heeft het Agentschap Telecom scherp toegezien op de graafbedrijven om deze schadebedragen terug te dringen. Afgelopen najaar hebben IPC Groene Ruimte en CUMELA Nederland de nieuwe tweedaagse cursus Veilig en Zorgvuldig graven ontwikkeld. En met succes; positieve geluiden galmen door de branche!

Het programma is gericht op professionals én instromers die actief zijn in de voorbereiding en aanleg van kabels en leidingen voor gas, elektra, (afval)water en data.
‘’Het is een veelzijdige praktijktraining, opgebouwd uit meerdere modules en verzorgd door ervaren docenten uit de praktijk. We hebben geleerd om bewust om te gaan met de voorbereiding en uitvoeringsprocessen van aanleg van kabels en leidingen. Daarbij speelden verantwoordelijkheid dragen, samenwerken en deskundigheid een belangrijke rol. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een betere kwaliteit, efficiënter verlopen van de processen, minder schadeafhandelingen en betere nazorg in de opleveringsfase.’’, aldus één van de deelnemers.

Pim de Jonge, trainer en adviseur cultuurtechniek bij IPC Groene Ruimte, licht toe: ‘’Door de invoering van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) is een graafmelding bij graafwerkzaamheden wettelijk verplicht geworden. Daarnaast heeft een grondroerder volgens de WION de verplichting zorgvuldig te graven en schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Het Agentschap Telecom handhaaft de WION en controleert op alle plaatsen waar gegraven wordt met machines. Dat gebeurt met name bij bedrijven die regelmatig graafschade veroorzaken’’.
 
‘’Helaas werkt het in de praktijk vaak anders. Opdrachtgevers zetten opdrachtnemers soms onder druk. Door de slechte economische situatie is een opdrachtnemer eerder geneigd risico’s te nemen. Kabels en leidingen opsporen vóórdat je gaat graven kost immers tijd, en tijd is geld. Een machinist die verhuurd wordt aan een hoofdaannemer, durft vaak geen nee te zeggen uit angst te worden weggestuurd, en neemt daardoor meer risico’s door toch verder te graven. Bij het graven tussen kabels en leidingen is een grondwerker essentieel, maar soms worden er grondwerkers ingezet die geen of onvoldoende verstand van zaken hebben. Gevolgen: schade aan kabels en leidingen, en daardoor vertraging, (hoge) boetes en inefficiëntie!’’
 
‘’De oplossing ligt in het inzetten van goed opgeleide medewerkers en een vaste combinatie van grondwerker en machinist. Deze inzet voorkomt veel schade. Een juiste voorbereiding en het zorgvuldig opsporen van kabels en leidingen (bijvoorbeeld door het op de juiste manier omgaan met Klic-meldingen) zorgen uiteindelijk voor veel tijdbesparing in het uitvoeringsproces. Daarnaast kan zo’n zorgvuldige voorbereiding nog een extra financieel voordeel opleveren: verzekeringen belonen soms opdrachtnemers, wanneer die kunnen aantonen dat ze zorgvuldig omgaan met het voorkomen van graafschade.’’
‘’Met de training Veilig en zorgvuldig graven bij IPC Groene Ruimte maken we de deelnemer bewust van zijn rol in de graafketen. Na het volgen van de training kan de deelnemer de juiste keuzes maken bij risicoschatting en beschikt hij over voldoende kennis om zijn verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Uiteindelijk zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers er in de praktijk samen voor moeten zorgen dat graafschades zo veel mogelijk worden voorkomen’’, aldus Pim de Jonge.

Bent u als bedrijf betrokken bij de aanleg van kabels en leidingen? Dan start op 28 april de nieuwe cursus op het praktijkcentrum van IPC Groene Ruimte. Voor aanvullende informatie of om aan te melden, belt u met 026 355 0100 of zoekt u contact via info@ipcgroen.nl / www.ipcgroen.nl