Bouwmachines vrijgesteld van regelgeving schoon transport

Materieel voor de bouw en infrastructuur krijgt niet te maken met nieuwe Europese regelgeving voor schoon transport, de Clean Vehicles Directive (CVD). Het scheelde niet veel of het materieel was ook in deze regelgeving meegenomen. Het Committee for European Construction Equipment (CECE) stelt dat er voor deze sector maatwerk nodig is. De CVD was daardoor niet werkbaar.   

Het Europees Parlement (EP) heeft het amendement om materieel voor bouw, mijnbouw en infrastructuur in de schone transportregels mee te nemen weggestemd. De CVD gaat daardoor aan de sectoren die met dit materieel werken voorbij. Het betekent dat er een einde gekomen is aan de discussie die sinds juni 2018 gevoerd werd. Toen kwam de vraag bovendrijven of de regels voor schoon transport niet verder moesten gaan dan wegtransport. 

Regels voor transportsector
De basis van de regelgeving is de roep om schonere en efficiëntere voertuigen op de weg. Door de doelen in regelgeving vast te leggen moet er een nieuwe stimulans komen voor CO2-reductie door de transportsector. Het is meteen het argument wat de CECE aanvoert om de regels niet door te trekken naar andere sectoren. "De regelgeving is ingericht voor de transportsector en is niet ingericht voor mobiel materieel."

Volgens de CECE is het belangrijk dat onthouden wordt dat het materieel een heel scala aan functies heeft. Wat daar niet bij hoort zijn goederen en mensen van A naar B verplaatsen. Ook in context tot de inzet van elektrische voertuigen stuit de sector op andere problemen dan de transportsector. Een vergelijking maken tussen deze sectoren moet daarom voorkomen worden.  

Hoewel de CVD door de belangenbehartiger afgeschoten is, wil de organisatie wel werken aan een sector met een lagere emissie. "We hebben geen enkele terughoudendheid bij het behalen van de emissiedoelen die de Europese Unie (EU) zichzelf opgelegd heeft. Wij zijn trots op de stappen die de sector al gezet heeft." De CECE geeft aan te willen blijven werken aan een duurzamere sector.