Boeiend en Bloeiend

Een prachtig bloeiend veld met bloemenmengsels was het hart van het open huis van Limagrain en Ses van der Have. Bij de rondgang langs verschillende gewassen waren er ook kritische noten. Vooral over de nieuwe regels voor de maisteelt. Antoon Verhoeven van Limagrain vreest dat het onderzaaien de groenbemesterteelt opnieuw laat mislukken.

 

 • DSC07623 (Middel).jpeg

  Mooi bloeiend centraal lagen de bloemenmengsels met daaromheen in een cirkel de mengsels voor openbaar groen en sportvelden.
 • DSC07581 (Middel).jpeg

  Mooi overzicht van de rassen, grotendeels ook op volgorde van vroegheid.
 • DSC07586 (Middel).jpeg

  Als proef is er bij de zaai van de mais ook bladkool ondergezaaid. Dat lijkt nu al groeischade te geven door concurrentie.
 • DSC07585 (Middel).jpeg

  In de mais was er volop discussie over de keuze voor onderzaai of het kiezen van een vroeg ras en daarna een groenbemester zaaien.
 • DSC07599 (Middel).jpeg

  Bezoekers konden ook een kijkje nemen in de kassen waar de uienveredeling plaats vindt. Zeer arbiedsintensief omdat alle bloemen worden ingepakt om verkeerde bestuiving te voorkomen.
 • DSC07605 (Middel).jpeg

  Voor het proefveldwerk heeft het bedrijf een groot aantal speciale machines om eenvoudig kleine hoeveelheden te kunnen planten of zaaien.
 • DSC07614 (Middel).jpeg

  In de kweekkamer worden bij ideale omstandigheden planten opgekweekt zodat ze snel in ontwikkeling zijn.
 • DSC07616 (Middel).jpeg

  Hier wordt een hormoonbehandeling uitgevoerd waardoor de plant in een stresssituatie komt en zcih versneld ontwikkeld.
 • DSC07621 (Middel).jpeg

  In de kas staat de mais al in bloei. Vanuit het veld komen ook al verhalen dat de mais aan het noodrijp worden is.

Het is een soort tienjaarlijkse traditie van Limagrain. Een open huis met mooi voor het pand in Rilland een demoveld met een overzicht van nagenoeg het complete leveringspakket. Van maiszaden tot bloemenmengsels voor de natuur inclusieve landbouw. Het groot aantal verschillende combinaties laat zien hoe snel deze fabrikant van zaaizaden weet in te spelen op de markt. Maar er waren mee voorbeelden; zoals het kruidenmengsels voor in grasland. Daarmee wordt ingespeeld op het voornemen van Arla om boeren extra te belonen als ze een deel van het land inzaaien met gras inclusief een kruidenmengsel.

Bij het overzicht van de maisrassen was er ook ruimte voor een kleine proef met de onderzaai in mais. Goed ontwikkeld waren de veldjes met raaigrassen. Maar daar was al de zorg of er geen groeischade zou ontstaan bij de mais. Begeleider Antoon Verhoeven wist beeldend uit te leggen dat je nu eenmaal geen twee ruggen uit een varken kunt snijden. “Je kunt dus niet en een goede groenbemester telen en een optimale maisopbrengst halen. Dit jaar laat weer zien dat je al het vocht in de bodem nodig hebt om de mais aan de gang te houden. Waar een vroeg gezaaide groenbemester staat, zie je al dat de mais achterblijft.”

Op het veld was ook te zien, dat een groenbemester die werd gezaaid toen de mais ongeveer kniehoog was, weinig succesvol lijkt te worden. Op het veldje waar rietzwenkgras gezaaid was, stonden maar enkele sprietjes.

Achterblijven

Om ook andere alternatieven te testen heeft Limagrain op een aantal percelen ook bladkool als groenbemester ondergezaaid. Daar staat nu een mooi ontwikkeld gewas, maar zie je op het oog dat de mais aan het achterblijven is. Of deze groenbemester het berijden met zware apparatuur tijdens de oogst zou overleveren reageerde Verhoeven gelaten. “Dat maakt in deze regelgeving niet uit. Als er maar een groenbemester is gezaaid.”

Bij de overige gewassen was de discussie wat minder maar overal merk je wel dat er een omslag gaande is. Naar oog voor de natuur in combinatie met nieuwe teeltwijzen en nieuwe gewassen. Zoals eiwitgewassen om Nederland meer zelfvoorzienend te maken, of nieuwe gras/klaver mengsels voor grasland om de aanvoer van stikstof te verminderen.

Boeiend was de rondgang door het laboratorium dat voor deze ene keer was opengesteld voor de bezoekers. Daar werd verteld hoe met behulp van nieuwe technieken en nieuwe methoden wordt geprobeerd de ontwikkeling van nieuwe rassen te versnellen. Noodzakelijk nu het beleid zo snel wijzigt dat de eisen aan teelten sneller veranderen dan de kwekers aankunnen.