BioLNG EuroNet wil grootschalige uitbreiding van vrachtwagens op gas

Een consortium met de naam BioLNG EuroNet heeft aangekondigd de groei van lng (vloeibaar aardgas) als brandstof voor wegtransport in heel Europa te gaan stimuleren. Dit doet het door middel van nieuwe infrastructuur die moet zorgen voor succes op lange termijn en grootschalig gebruik van lng. De participanten zijn Shell, Disa, Scania, Osomo en Iveco.

De consortiumleden zullen elk afzonderlijk activiteiten ontplooien met als doel 2000 meer lng-vrachtwagens op de weg te brengen, 39 lng-tankstations te bouwen en een bio-lng-centrale in Nederland op te zetten. De lng-stations zullen deel uitmaken van een pan-Europees netwerk en worden gebouwd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje. Deze stations bevinden zich op een afstand van ongeveer 400 kilometer van elkaar langs de belangrijkste routes in het wegennetwerk van Spanje naar Oost-Polen. De bio-lng-centrale zal naar verwachting jaarlijks 3000 megaton bio-lng produceren en gebruik maken van biomethaan uit afval. Dit wordt aan eindgebruikers verkocht via het lng-netwerk. Deze projectpartners streven ernaar de Europese Unie te helpen bij de doelstelling om in 2030 zestig procent minder CO2 uit te stoten. De bio-lng-faciliteit, die in Nederland zal worden gebouwd, zal gemeentelijk afval en afval van supermarkten en restaurants inzamelen en dit verwerken tot biogas. De geplande 2000 nieuwe lng-voertuigen voor zwaar transport worden geleased aan eindgebruikers door middel van financierings- en vrachtvervoeroplossingen om de kosten ervan te verlagen. Alleen de extra kosten van zo’n lng-voertuig vergeleken met een dieseltruck worden gefinancierd, met een maximum van € 30.000.