Bijmenging in diesel legt motoren stil

De verplichte bijmenging van biodiesel leidt tot grote problemen in motorsystemen. Dit blijkt uit een onderzoek onder de leden van Cumela Nederland en vakblad Grondig.. De biocomponenten kristalliseren en zorgen voor een verstopping van filters en slijtage aan het brandstofsysteem.  Het enige alternatief is volgens specialisten het tanken van HVO een synthetische diesel.

 

De problemen ontstaan volgens de geraadpleegde specialisten door de verplichte bijmenging van biodiesel. Vorig jaar moest er al 12,5 procent hernieuwbare brandstof worden gebruikt en dit jaar stijgt dat zelfs naar 16,4 procent. Sinds vorig jaar geldt daarbij de regel dat maximaal 5 procent afkomstig mag zijn van grondstoffen die ook voor menselijke consumptie geschikt zijn, zoals koolzaadolie. Het overige deel moet komen van feitelijk afvalproducten zoals frituurvet. Deze producten worden opgewerkt tot een de zogenaamde tweede generatie biodiesel.

Winterperiode

Sinds deze regel geldt en het aandeel biodiesel is verhoogd zijn nieuwe problemen te ontstaan.  Deze uiten zich vooral in de winterperiode als het kouder is. De oorzaak is volgens Rini Romein van bureau Veritas dat kwaliteitsonderzoek naar diesel uitvoert, het neerslaan van uitgekristalliseerde glyceriden. “Deze zijn afkomstig van de zogenaamde FAME-toevoegingen, de tweede generatie biodiesel uit afvalstoffen.”

Deze uitgekristalliseerde vetten zijn eerst wit en verkleuren na enige tijd zwart. Dat is volgens Romijn de reden dat bedrijven naast wit residu ook zwart residu onderin de tank of in filters aantreffen. Het probleem voor bedrijven is dat de diesel wel aan de kwaliteitseisen voldoet, maar dat daarin geen rekening is gehouden met opslag onder koudere omstandigheden en reacties die dan in de dieseloptreden.

Groot aantal reacties

Uit een in december uitgevoerde enquête onder leden van Cumela, blijkt dat vier op de vijf bedrijven weer te maken heeft met problemen met de diesel. Hoe groot het probleem is blijkt ook wel uit de respons. Binnen een week waren al meer dan 400 reacties binnen. Een groot deel van de bedrijven heeft verstopte filters op de tankinstallatie en verstopte filters op voertuigen. Daarnaast heeft een derde te maken met problemen met het brandstofsysteem. Dit kan leiden tot forse schade stelt Arno Hermans van het gelijknamige cumelabedrijf. “Wij doen er alles aan om de diesel goed te houden, laten meerdere keren per week de tanks vullen, maar hebben toch verstopte filters en problemen in het brandstofregelsysteem. Dat kost ons los van stilstand en oponthoud 1000 euro per keer.”

De oplossing is volgens specialisten zoals Hans de Kam van Diesel Büchli om alleen nog maar HVO als biocomponent te gebruiken. “Het bijmengen van FAME-producten kent alleen maar nadelen. Hierdoor veroudert de brandstof sneller en dat heeft als gevolg dat chemische reacties tijdens de verbranding kunnen veranderen. Het is ook negatief voor uitlaatgasnabehandelingssystemen. HVO heeft die nadelen niet en is wel van een constante en hoge kwaliteit.”

Alleen HVO

HVO is een kunstmatige diesel, die in een raffinaderij wordt gemaakt uit biologische componenten. Door het proces is deze diesel helemaal zuiver en bevat geen vetachtige componenten. Als bedrijf kun je dan kiezen voor alleen HVO of een mengsel van gewone diesel met HVO. In dat geval voldoe je ook aan de bijmengverplichting.

De NOVE, de organisatie van brandstofleveranciers probeert inmiddels bij de leveranciers van de diesel te komen tot een aanscherping van de kwaliteitsnormen van de diesel. Daarin lijkt wat beweging te komen want het NEN-instituut, dat samen met de fabrikanten de brandstofspecificaties vastlegt, heeft laten weten te werken aan een nieuwe norm voor biodiesels bij lage temperaturen.

Zo lang die er niet is lijkt ervoor cumelabedrijven die problemen ondervinden maar een oplossing. Dat is overschakelen naar B0, diesel zonder toevoeging van biodiesel of het overschakelen naar HVO al dan niet puur dan wel in een mengsel met gewone diesel. Waarbij gebruik van pure HVO nog het voordeel heeft dat dit geldt als voorlopig CO2 neutraal. Goed voor de milieuprestaties.

In de bijlage de pdf van het complete artikel.