Bemester bekeken

Een groep klanten en andere belangstellenden kwam naar een demonstratie van de nieuwe bemester voor vloeibare kunstmest van loonbedrijf Slingerland Van de Berg in Vlist. In de slootkant was het effect van de precisiebemesting goed te zien. Vanaf de streep waar was bemest stond een mooie snee gras.

Loonbedrijf Slingerland heeft voor het toedienen van vloeibare kunstmest zelf een bemester gebouwd. Deze is gebouwd op een oude Vredo zodebemester. Voor het toedienen van de mest is een slangenpomp gemonteerd die in 12 verschillende secties werkt. Om tot een nauwkeurige toediening tekomen is een SBG GPS unit opgebouwd die de hele unit aanstuurt. De slangen gaan naar de kouters waar ze uitmonden in een rvs pijpje dat de mest op de grond en tussen het gras brengt. Voor meer info zie verhaal elders op de website.

De gedachte achter het nieuwe systeem is dat de mest direct  in de wortelzone van de plant wordt gebracht en dat dit het verlies beperkt doordat er minder emissie van ammoniak optreedt. Doordat de mest in vloeibare vorm wordt gegeven is deze ook direct beschikbaar voor opname door de plant. Dit kan vooral in droge perioden een voordeel zijn omdat korrels een bui regen nodig hebben om op te lossen.

Volgens Dirk van t Riet van De Samenwerking is het voordeel van de ammoniakale N in de mest dat het langzamer wordt opgenomen dan nitraat uit kunstmest. "De ervaring bij het gebruik van vloeibare kunstmest is dat het gras steviger is en minder snel gaat liggen. Dat geeft uiteindelijk een betere kwaliteit. Bij kunstmest komt de N in de vorm van nitraat en dat wordt snel opgenomen na een bui en geeft dan snel groeiend maar slap gras."  

Een tweede voordeel van de precisiebemester is dat het mogelijk is tot in de kant precies de juiste hoeveelheid kunstmest te brengen. Daar zit volgens Bartlema de winst van het systeem. "Ook met kantstrooiinrichtingen moet je een eind uit de sloot blijven om het verlies te beperken. Dat zie je ook in een lagere grasgroei aan de slootkant. Zeker  in dit soort gebieden met veel slootkanten gaat daardoor veel produktievermogen verloren. UIt ouder onderzoek blijkt dat de verliezen in deze stroken op kunnen lopen tot twintig procent."