Asbestverbod voorlopig van de baan

De Eerste Kamer maakte deze week korte metten met het voorgenomen verbod op asbest vanaf 2024. Het betekent voorlopig een eind aan het verplicht saneren van daken. Toch blijft het verstandig om als de mogelijkheid er is het asbest te verwijderen stelt Marcel Elferink van CUMELA Verzekeringen.

 

 

  • Asbest.jpg

    Het werkaanbod voor de asbestsaneerders zal de komende tijd waarschijnlijk flink afnemen.

Het verwerpen van de wet die het saneren van asbest verplicht stelde had direct effect merkte Johan van Dijk van CUMELA Advies. “De provincie Overijssel had een regeling in de maak om de sanering te versnellen en die is direct stil gezet. Ook horen wij al geluiden dat asbestsaneerders mensen ontslaan of niet meer inhuren. Het gevolg zal waarschijnlijk ook zijn dat de prijs van het saneren gaat dalen.”

Van Dijk kan zich voorstellen dat bedrijven die nog moeten beginnen voorlopig pas op de plaats maken. “Maar als je het al in de planning hebt, bijvoorbeeld omdat je het dak vervangt en er zonnepanelen op wil leggen, dan zou ik dat gewoon doorzetten. Ook in andere gevallen waar het samengaat bij andere aanpassingen zou ik dat nu uitvoeren. Want er zal ongetwijfeld een nieuwe regeling komen.”

Verzekeren

Wat de consequentie is voor de verzekerbaarheid van gebouwen kan Marcel Elferink van CUMELA Verzekeringen nog niet zeggen. “We moeten afwachten hoe verzekeraars hier mee omgaan. Verzekeren van gebouwen met asbestdagbedekking zal naar verwachting lastig blijven." Bij schade de komende tjid verwacht hij wel een verandering. "De laatste tijd hadden we bij schade te maken met een uitkering op basis van dagwaarde in plaats van de vaak veel hogere herbouwwaarde. De argumentatie van verzekeraars was dat ze maar een deel van de herbouwwaarde van een beschadigd dak uit hoeven te keren, aangezien het dak in 2024 sowieso moest worden vervangen. Daar verwachten wij zeker een verandering in."  

Elferink wijst er ook op dat het afgewezen verbod niet het risico van deze daken wegneemt. “Als er schade (brand, storm etc.)  is, blijft bijvoorbeeld de sanerings verplichting van kracht.  Dat is en blijft een kostbare zaak.”