Agritechnica: Hybride cultivator van Lemken

Op de Agritechnica presenteert Lemken de Koralin. Dit is een combinatie tussen een schijveneg en een cultivator. Het bedrijf ziet vooral mogelijkheden voor het onderwerken van groenbemestingsgewassen en onkruidbestrijding in de stoppel.

 

Het steeds meer inperken van het gebruik van glyfosaat was voor Lemken aanleiding op zoek te gaan naar een betere methode om een oppervlakkige grondbewerking uit te voeren waarbij het onkruid of het gewas ook onder droge omstandigheden of bij zwaardere gewassen goed wordt ondergewerkt. 

Het probleem van een gewone cultivator is dat deze onder droge omstandigheden slecht in de grond wordt getrokken en snel slijt. Een ander probleem is dat grotere groenbemestingsgewassen niet goed worden ondergewerkt. Om deze problemen op te lossen heeft Lemken nu een combinatie gemaakt van schijveneg en cultivator. Voorop staan twee rijen schijven die het gewas snijden en de bodem al enigszins opentrekken. De schijven staan daarbij precies recht voor de tanden en de flanken van de ganzevoetbeitels. Het resultaat is volgens Lemken dat de tanden makkelijker de grond ingaan en dat de scharen minimaal drie keer zo lang mee gaan.

Heliodor

De schijven voor de voorbewerking zijn bevestigd aan bladveren en afkomstig van het systeem van de Heliodor compact-schijveneg. De schijven hebben een diameter van 510 millimeter. De schijven kunnen ook dieper worden afgesteld zodat ze de bodem tot de onderkant van de schaar open kunnen breken. Bij gemiddelde tot zware bodemomstandigheden verbeteren de schijven de kruimelstructuur van de bodem voor een beter zaadbed.

De 35 centimeter brede ganzevoetbeitels zijn symmetrisch in drie rijen geplaatst met een tandafstand van 30 centimeter en overlappen elkaar telkens met 2,5 centimeter. Ze zijn met een geveerd overbelastingselement aan het hoofdframe bevestigd. Dit zorgt voor voldoende zijdelingse stabiliteit en hoogtestabiliteit, zodat de scharen altijd het hele oppervlak kunnen bewerken. De ganzevoetbeitels snijden in werkdiepten van twee tot maximaal tien centimeter de wortels van het onkruid of de groenbemestingsgewassen horizontaal. Dit maakt de Koralin bij uitstek geschikt om het oppervlak meerdere keren te snijden met telkens een iets grotere werkdiepte. Optioneel zijn er beitels leverbaar die voor een langere levensduur zijn voorzien van hardmetaal. Steunwielen in de machine zorgen dat de dieptegeleiding. De wals kan daardoor worden vervangen door een egalisatie-eg van meerdere rijen voor een nog effectievere onkruidbestrijding.

De nieuwe hybride-cultivator Koralin van Lemken is in werkbreedten van 6,6 en 8,4 meter vanaf 2020 in beperkte aantallen verkrijgbaar.