Afvalverwerkers zoeken oplossing

De afvalverwerkers gaan op zoek naar mogelijkheden om de eikenprocessierups op een goede manier te ontvangen en verwerken. Dit is het resultaat van een spoedoverleg op het ministerie van LNV naar aanleiding van de klachten van CUMELA Nederland dat de aangesloten bedrijven niet meer bij hun vaste verwerker terecht konden.

 

Er zijn in Nederland 12 afvalverwerkingsinstallaties en vorige week bleek dat een groot aantal plotseling het afval van de opgezogen eikenprocessierupsen weigerde. Dit leidde tot een noodkreet van de betrokken bedrijven bij CUMELA Nederland. Het was voor Nico Willemsen, secretaris van de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek reden om onmiddellijk het probleem aan te kaarten bij het ministerie van LNV. “Gelukkig vonden we daar direct een luisterend oor en waren ze overtuigd van de urgentie van het probleem. Het ministerie verzocht de betrokken partijen de agenda leeg te vegen voor een spoedoverleg afgelopen woensdag. Daar was ook een cumelaondernemer bij aanwezig om het zo praktisch mogelijk te kunnen bespreken.”

Willemsen is tevreden over het resultaat van het spoedoverleg. “De Vereniging van Afvalbedrijven heeft toegezegd dat er een oplossing komt voor het probleem. Het is prima als de huidige afspraken voor aanlevering van het afval aangepast moeten worden, als er maar een praktische oplossing komt. Daar wordt nu door een aantal partijen naar gekeken en komende week is het vervolgoverleg waar we de eerste voorstellen hopen te bespreken. Die hopen we dan naar de betrokken bedrijven en afvalverwerkers te kunnen communiceren. Zodat we op korte termijn weer van ons afval af kunnen.”