Afspraken niet nakomen grootste ergernis

In de agrarische sector is het niet nakomen van afspraken nog steeds de belangrijkste reden om de relatie met een leverancier te beeindigen. Dit blijkt uit een telefonisch onderzoek van CRM partners onder 300 bedrijven. Hoewel hierbij niet specifiek is gevraagd naar loonwerkers zal dit ongetwijfeld ook voor onze bedrijfstak gelden. Opvallend is dat de prijs niet tot de top 5 van ergernissen behoort. Bij de redenen om een relatie te beeindigen staat dit echter wel op plaats 4.

Het onderzoek dat CRM partners liet uitvoeren was bedoeld om uit te vinden wat boeren van hun leveranciers verwachten. Daarbij is ook gekeken naar de communicatie tussen agrarisch bedrijf en leverancier. Het blijkt dat ruim vijftig procent van de agrariers in de communicatie de voorkeur geeft aan direct contact.  Als gevraagd wordt hoe ze dat in de toekomst willen, geeft zelfs 57 procent aan om het liefst direct contact te hebben. Aan communicatie via email of website is nauwelijks behoefte. Voor cumelabedrijven een duidelijk signaal dat het belangrijk blijft om klanten regelmatig te bezoeken om te overleggen over de werkzaamheden. Klanten geven namelijk aan dat een goede communicatie en leveringsbetrouwbaarheid het allerbelangrijkste is.

Wie een goede relatie met de klant wil houden, doet er goed aan om te zorgen dat er goede afspraken zijn over tijd en tijdstip dat het werk uitgevoerd gaat worden. Gevraagd naar de grootste ergernis in hun relatie met de leverancier steekt het punt afspraken niet nakomen er met kop en schouder boven uit. Ruim eenderde noemt dit punt als nu top ergernis. Ongeveer gelijk in ergernis zijn daarna drammerigheid, onaangekondigd langskomen, niet serieus genomen worden en tot slot het verstrekken van onduidelijke informatie. Voor loonbedrijven zijn vooral het eerste en de laatste twee punten belangrijk om mee te nemen in de communicatie met boeren.

Als het gaat om redenen om de relatie te beeindigen springt opnieuw het punt, afspraken niet nakomen, er uit. Voor bijna 40 procent is dit de reden om een relatie te beeindigen. Reden 2 heeft ook met de relatie te maken, want daar staat de slechte verhouding. Pas daarna komen redenen die direct met het werk te maken hebben, namelijk slechte kwaliteit en prijs. CRM concludeert hieruit dat het voor leveranciers van produkten of diensten dus vooral belangrijk is om te zorgen voor een goede verhouding en vooral het nakomen van afspraken. Wie dat doet en combineert met goed werk zal niet snel op de prijs worden afgerekend.

CRM Partners concludeert dat organisaties succesvoller zijn wanneer de relatie met hun doelgroep persoonlijk is.  Het aangaan van persoonlijke relaties is in hun ogen bepalend voor het succes in de agriketen. Persoonlijke relaties zorgen volgens hen voor verbondenheid en betrokkenheid, en zijn een voedingsbodem voor loyaliteit. Het kan er bovendien voor zorgen dat boeren zich verder committeren aan de keten en meer gaan besteden in de keten. Een aanpak die daarop gericht is maakt de keten als geheel iedere dag sterker.