Afkeur voor extra derogatie eisen

De extra derogatie eisen die dankzij speurwerk van weekblad Boerderij dit weekend boven tafel kwamen leiden tot veel afkeurende reacties. CUMELA Nederland baalt dat het gevolg is dat opnieuw investeringen waardeloos zijn door plotseling wijzigend overheidsbeleid. LTO is witheet vanwege het verbod op het gebruik van fosfaat kunstmest voor derogatiebedrijven en Jacco Geurts van het CDA vraagt het kabinet om opheldering. Hij vermoedt dat bij het kameroverleg over de derogatieregeling het kabinet incomplete informatie heeft verstrekt. 

De ophef is ontstaan over een passage die de Boerderij vond in de documenten waarin de voorwaarden werden vermeld waaraan Nederland moest voldoen om voor derogatie in aanmerking te komen. In de passage staat datdeze bedrijven geen fosfaatkunstmest meer mogen gebruiken. Dit komt naast de al eerde bekend geworden voorwaarde dat derogatie bedrijven maar maximaal 20 procent van hun land mogen bestemmen voor maisteelt. Voorheen was dit 30 procent.

Een belangrijk gevolg is, dat vooral op mais het gebruik van rijenbemesting, om de plant wat extra fosfaat te geven voor een goede begingroei, onmogelijk wordt. Omdat het hier door de beperking aan fosfaatgiften om kleine hoeveelheden gaat is de afgelopen jaren door veel loonbedrijven geinvesteerd in apparatuur om kleine hoeveelheden toe te kunnen doen. De bekende Mais-map is vaak al vervangen door granulaten die kleine hoeveelheden fosfaaat bevatten en die het kiemplantje van goed opneembare fosfaat voorzien in de eerste groeiweken. Dit is nodig omdat de grondgebonden fosfaat vaak later en langzamer beschikbaar komt. Directeur Hannie Zweverink van CUMELA Nederland noemt het zuur dat loonwerkers zo plotseling zitten opgezadeld met onbruikbare machineonderdelen. "Bedrijven hebben de afgelopen jaren nog geinvesteerd in bijvoorbeeld voorzieningen om vloeibare meststoffen toe te dienen. Die zijn nu grotendeels onbruikbaar en van onze lidbedrijven wordt maar verwacht dat ze dit voor eigen rekening nemen. Tegelijk wordt wel aangegeven dat ze dan maar moeten investeren in apparatuur om drijfmest in de rij toe te dienen. We verwachten daarover grote terughoudendheid, want opnieuw is de overheid verre van betrouwbaar. Nu worden zelfs tijdens het seizoen de spelregels nog veranderd."

Bij LTO is de stemming nog wat heetgebakerder. In een persbericht liet de organisatie weten, witheet te zijn over de nieuwe voorwaarden. Niet alleen omdat veel boeren de kunstmest zelfs al gestrooid hebben, maar ook omdat opnieuw tijdens het seizoen sprake is van aanpassing van de regels.LTO eist dat het ministerie terug gaat naar Brussel en daar gaat regelen dat deze eisen niet voor dit seizoen gaan gelden.

Kamerlid Jacco Geurts van het CDA vraagt zich in een persverklaring af of de kamer niet is misleid bij de besluitvorming over de nieuwe derogatie. Bij de besluitvorming stemde het CDA al tegen omdat ze vond dat staatssecretaris Dijksma in Brussel onvoldoende was opgekomen voor dde belangen van de Nederlandse boeren. Geurts vraagt zich af of de informatie over de nieuwe eisen toen al bekend was. Hij heeft het kabinet daarom gevraagd om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en een verklaring af te leggen.

Een gevolg van deze eis, is dat veehouderijbedrijven nauwelijks ruimte hebben om op bedrijfsniveau nog fosfaat aan te wenden als ze meer onttrekken dan via de mest wordt aangevoerd. Vooral op rundveebedrijven kan dit een probleem zijn omdat rundveedrijfmest beperkt fosfaat bevat. Het enige alternatief is dan fosfaat uit dierlijke mest aanwenden. Gebruik van een dikke fractie kan dan een alternatief zijn, maar zal vaak betekenen dat er weer rundveedrijfmest afgevoerd moet worden.