Aantal drones neemt een vlucht

De Nederlandse akkerbouwers maken steeds meer gebruik van drones. Zo laat de inzet een ruime verdubbeling zien ten opzichte van 2018, waardoor nu 4,7 procent van de akkerbouwsector een drone gebruikt. Ook de interesse voor drones neemt gestaag toe, zo blijkt uit onderzoek van AgriDirect. 

In 2018 maakte 1,8 procent van de akkerbouwers gebruik van een drone. Dankzij de warme belangstelling hiervoor is dat percentage over 2019 opgelopen naar 4,7 procent. Het is een van de uitkomsten van de AkkerbouwScanner 2019 van AgriDirect. Het is een stijging die vooral neergezet kan worden doordat grotere bedrijven ze meer zijn gebruiken. Daar komt het percentage uit op 12,3 procent, tegen 1,8 procent op de bedrijven met 10 tot 20 hectare.   

Niet alleen het aantal drones in gebruik neemt toe, ook de interesse neemt toe. Zo blijkt dat bijna een op de vijf akkerbouwers zeer geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones ter optimalisatie van teelten. Een toename van 5,8 procent ten opzichte van 2018, toen 13,4 procent van de akkerbouwers aangaf interesse te hebben in een drone. Bij de grote bedrijven met meer dan 100 hectare blijkt zelfs een derde open te staan voor kennis over de drone.